Hranická taneční škola
VÁŠ  tanec   je  NAŠE  srde ní záležitost

Taneční klub A-klub Hranice - příspěvky

měsíc 500,- Kč
1 trénink 100,- Kč
půl roku = 5 měsíců 2 300,- Kč
rok = 10 měsíců 4 500,- Kč
členové rodiny mohou odečíst 20%
Každý si může vybrat nejvýhodnější tarif
Vrácení: odečte se vždy nejvyšší tarif a zbytek se vrátí
individuální trénink 1000,- Kč/50 minut
individuální trénink pro členy klubu 500,- Kč/50 minut
individuální trénink pro členy klubu spec. 0,- Kč
Kdo je v kroužku na škole, který vede HTŠ může si cenu kroužku odečíst z příspěvků
účet A-klubu 1880529379/0800
variabilní symbol = číslo telefonu

Kontakt    |     Napište nám    |    
Hranická taneční škola pořádá taneční kurzy pro mládež a dospělé.
A-klub Hranice je sportovní taneční klub zaměřený na standardní a latinsko-americké tance.
Copyright by VT 2011